Wservis:
SVĚŘTE STAVBU ODBORNÍKOVI

Svěřte stavbu odborníkovi, ušetříte si tak mnoho nepříjemných chvilek stresu a napětí, mnoho času a v neposlední řadě ušetříte své finance.

Provádím a zajišťuji kompletní stavební servis v průběhu přípravy, realizace a provozu stavby.
Stavebníkům a investorům z řad fyzických i právnických osob nabízím technickou pomoc při:

OD A DO Z

Koordinaci s projektantem při vypracování projektu pro stavbu

 • výběr materiálů
 • výběr technologií
 • posouzení dispozice
 • koordinace s odbornými projektanty

Pomoc při zajištění potřebných povolení

 • zastupování při jednání s dotčenými orgány
 • zastupování při jednání s dalšími účastníky řízení

Zpracování rozpočtu stavby

 • vypracování kompletního rozpočtu stavby
 • vypracování dílčích rozpočtů na jednotlivé práce a dodávky

Zajištění výběrového řízení

 • výběr generálního dodavatele stavby
 • výběr jednotlivých subdodavatelů (dodavatelů jednotlivých částí)
 • posouzení a porovnání nabídek na dodávky
 • posouzení smlouvy o dílo
 • vypracování harmonogramu stavby

Technický dozor stavby v průběhu realizace

 • kontrola kvality realizovaných prací
 • kontrola dodržování projektové dokumentace
 • kontrola postupu prací ve vazbě na harmonogram
 • přenesení požadavků investora na zhotovitele
 • kontrola a koordinace fakturace a financování stavby

Vypracování výpisu materiálů a specifikace dodávek

 • výpis nosných materiálů - zdivo, stropy, apod.
 • výpis zařizovaných předmětů
 • projekt a vizualizace koupelen
 • specifikace oken, dveří, podlahových krytin, atd.
 • technická pomoc při výběru - krbů, saun a dalšího vybavení

Zajištění materiálu a dodávek přímo na stavbu

 • při realizaci svépomocí výpis a ocenění materiálů
 • doprava materiálu na stavbu

Koordinace při realizaci svépomocí

 • koordinace a cenové vyhodnocení jednotlivých dodávek stavby
 • koordinace postupu prací na stavbě

Koordinace při předání stavby a kolaudaci

 • organizace předání stavby
 • zajištění odstranění vad a nedodělků
 • zaměření stavby a registrace na KÚ
 • zajištění podkladů ke kolaudaci
 • obstarání kolaudace stavby

Provoz a údržba nemovitosti po předání

 • koordinace a obstarání případných vad ze záruky
 • vypracování provozního řádu (podmínek provozu nemovitosti)
 • zajištění údržby a servisu nemovitosti a okolí

Přejímky bytů a rodinných domů od developera

 • kontrola kvality dle ČSN

KONTAKT

Vlastimil Vokatý
Na viničních horách 499/21
160 00 Praha 6

+420 603 223 003
+420 724 086 336
vlasta.vokaty@seznam.cz

TĚŠÍM SE NA SHLEDANOU!